Products
Help & Community
About
Pricing
Partners
Products
Help & Community
About
Pricing
Partners
Legal
Menu

Customer References


Quant

Quant is a global leader in industrial maintenance. For over 25 years, we have been realizing the full potential of maintenance for our customers.

From embedding superior safety practices and building a true maintenance culture, to optimising maintenance cost and improving plant performance, our people make the difference.

We are passionate about maintenance and proud of ensuring we achieve our customers’ goals in the most professional way.

AOF

AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Vi er organisert med hovedkontor i Oslo og avdelinger og kontorer over hele landet. Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.

Adaptiva

Adaptiva AS er et datterselskap av Glasspaper AS, som er Norges største leverandør av IT- og ledelseskurs og rekruttering av IT-teknikere og økonomer. Vårt hovedfokus er kundens forretningsstrategi og hva IT må gjøre for å støtte opp om denne. Arbeidsmetodikken vår er at vi først finner hvilke behov og strategiske mål kundene har samt eventuelle regulatoriske krav, og så designer en løsning enten basert på servere hos kunden, skyløsninger eller en kombinasjon av disse. Målet er at kunden skal få riktig løsning – med riktig funksjonalitet og muligheter til en så riktig pris som mulig.

Enonic

Enonic's innovative platform provides a faster way to create and deliver powerful digital experiences. We solve everyday problems in all stages of the digital delivery process. Our simplified architecture reduces the number of moving parts, and enables delivery of content, services and applications from a single, scalable platform.

Knowit

Knowit AB (publ) er et konsulentselskap som, innenfor rammene av den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike verdier for kundene ved å tilby grenseoverskridende leveranser på tre forretningsområder: Experience, Insight og Solutions. Det som skiller oss fra andre konsulentselskaper er vår evne til å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting samt IT. Knowit består av ca. 1850 medarbeidere fordelt på 14 lokasjoner i Sverige og fem i Norge, samt en i hvert av landene Danmark, Estland, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den nordiske børsen i Stockholm.

Piratpartiet

Piratpartiet arbeider for åpenhet, innsyn og mer demokrati. Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Hymatek

Hymatek is first and foremost a supplier of turbine governors and excitation equipment for hydro power production (HPP). We also have several other self-designed products related to HPP. In addition we deliver control systems for small hydro. Our employees has extensive experience and expertise in development, production, commissioning and service. We are part of the Rainpower-group.

Verdens Gang

Verdens Gang AS is a media company whose objective is newspaper publication and related activity. The objective of the newspaper Verdens Gang is to be a party-politically and financially independent daily newspaper covering the whole of Norway. The main office is in Oslo, but there are local editorial teams in other Norwegian cities, and in some cities abroad. VG is owned by the Scandinavian media Group, Schibsted.

Terms & Conditions
© Zetta.IO Technology 2024